Foredrag 4: Hjortevilt – fra skudd til tallerken

Hjortevilt – fra skudd til tallerken

Dette foredraget tar for seg hvordan du kan få prima viltkjøtt (elg, hjort, rein, rådyr), fra et skudd er avfyrt og til maten skal spises. Hygiene er et av temaene som blir gjennomgått, det samme er modning for å nevne noe. Varighet på dette foredraget er cirka en time. Foredraget ledsages av bilder.

Ta kontakt for mere informasjon: Kirsten Winge, epost: post@kirstenwinge.no Mobilnummer 90779798